(021) 6433-145

2024:

01. jul 2024.

Odluku o dodeli ugovora za nabavku Snabdevanje električnom energijom JNOP 41-10/202

Dokumentacija

04. jun 2024.

Dokumentacija za I izmenu javne nabavke usluga – Usluga reklame i propagande (red.br. JNOP 41-10/2024)

Dokumentacija

30. maj 2024.

Dokumentaciju za javnu nabavku usluga – Usluga reklame i propagande (red.br. JNOP 41-10/2024)

Dokumentacija

14. maj 2024.

Odluku o dodeli ugovora za nabavku Snabdevanje električnom energijom (JNOP 41-1/2024)

Dokumentacije

10. april 2024.

Јavnа nabavkа usluge – Snabdevanje električnom ergijom (red.br. JNOP 41-1/2024)

Dokumentacija

10. april 2024.

Obaveštenja o zaključenom ugovoru za nabavku Usluge osiguranja imovine i lica JNOP 41-5/2024

Dokumentacija

25. mart 2024.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine i lica JNOP 41-5/2024

Dokumentacija

20. mart 2024.

Odluka o dodeli ugovora za usluge zaštite imovine i obezbeđenje poslovnog prostora

Dokumentacija

12. mart 2024.

Pojašnjenja na dostavljeni Zahtev broj 01-42-17/27-2024

Dokumentacija

11. mart 2024.

Usluge osiguranja (red.br. JNOP 41-5/2024)

Dokumentacija

11. mart 2024.

Pojašnjenja na dostavljeni Zahtev broj 01-42-17/23-2024 od 11.03.2024. godine

Dokumentacija

6. mart 2024.

Pojašnjenje na dostavljeni Zahtev broj 01-17-42/10-2024 od 06.03.2024. godine

Dokumentacija

27. februar 2024.

Plan javnih nabavki za 2024. godinu Muzeja
Grada Novog Sada, Petrovaradin

Dokumentacija

26. februar 2024.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
42-19 2024

Dokumentacija

2023:

30. novembar 2023.

PRETHODNO INFORMATIVNO OBAVEŠTENJE
Na osnovu člana 75. stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 91/2019)

Dokumentacija

29. novembar 2023.

Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (radovi u prostoru vodičke službe – OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-17/2023

Dokumentacija

17. novembar 2023.

Kupovina garnišni, zavesa i draperija za izložbeni prostorOTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-5/2023

Dokumentacija

03. novembar 2023.

Električarski radovi OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-14/2023

Dokumentacija

03. novembar 2023.

Radovi na krovu OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-13/2023

Dokumentacija

03. novembar 2023.

Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i Objekata (usluga probijanja kanalica za opremu za video nadzor na plafonu prostorije izložbenog prostora) OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-15/2023

Dokumentacija

23. oktobar 2023.

Štampanje kataloga izložbe „Pečati bespuća“OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-16/2023

Dokumentacija

23. oktobar 2023.

 Zamena stakala na Izložbi OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-16/2023

Dokumentacija

23. oktobar 2023.

Štampanje kataloga izložbe „Pečati bespuća“OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-11/2023

Dokumentacija

23. oktobar 2023.

Radovi na krovu OTVOREN POSTUPAK red.br. JNOP 29-13/2023

Dokumentacija

Odluka o obustavi celokupnog postupka

28. septembar 2023.

Plan javnih nabavki

Dokumentacija

Dokumentacija – I izmena

21. jun 2023.

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata  – OTVOREN POSTUPAK JNOP 29-10/2023

Dokumentacija

Dokumentacija – I izmena

Dokumentacija – II izmena

23. maj 2023.

Usluga izrada projektno-tehničke dokumentacije,  za adaptaciju i sanaciju potkrovlja, krovne konstrukcije i  krova zgrade Muzeja Grada Novog Sada  – OTVOREN POSTUPAK JNOP 29-9/2023

Dokumentacija

21. april 2023.

Usluga štampanja propagandnog i reklamnog materijala – redni broj nabavke u planu nabavki JNOP 29-8/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Usluge osiguranja imovine i lica – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP  29-6/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Nabavka  električne  energije – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP  29-1/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Usluge štampe – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP 29-7/2023

Dokumentacija

13. februar 2023.

Usluge zaštite  imovine  i obezebeđenje poslovnog prostora, redni broj nabavke  u planu nabavki NBP  30-18/2023

Dokumentacija

Muzej grada Novog Sada © 2024.