(021) 6433-145

Javne nabavke

2023:

21. jun 2023.

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata  – OTVOREN POSTUPAK JNOP 29-10/2023

Dokumentacija

Dokumentacija – I izmena

Dokumentacija – II izmena

23. maj 2023.

Usluga izrada projektno-tehničke dokumentacije,  za adaptaciju i sanaciju potkrovlja, krovne konstrukcije i  krova zgrade Muzeja Grada Novog Sada  – OTVOREN POSTUPAK JNOP 29-9/2023

Dokumentacija

21. april 2023.

Usluga štampanja propagandnog i reklamnog materijala – redni broj nabavke u planu nabavki JNOP 29-8/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Usluge osiguranja imovine i lica – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP  29-6/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Nabavka  električne  energije – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP  29-1/ 2023

Dokumentacija

19. april 2023.

Usluge štampe – redni broj nabavke  u planu nabavki JNOP 29-7/2023

Dokumentacija

13. februar 2023.

Usluge zaštite  imovine  i obezebeđenje poslovnog prostora, redni broj nabavke  u planu nabavki NBP  30-18/2023

Dokumentacija

Muzej grada Novog Sada © 2021.