(021) 6433-145

Javne nabavke

2023:

13. Februar 2023.

Usluge zaštite  imovine  i obezebeđenje poslovnog prostora, redni broj nabavke  u planu nabavki NBP  30-18/2023

Dokumentacija

Muzej grada Novog Sada © 2021.