(021) 6433-145

Public procurements

2022:

10.Октобар 2022
Предмет јавне набавке: Услуге штампања
Документација

26.Август 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

27.Август 2022
Откуп музејских предмета преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку ППБОЈП 2/2022
Одлука о додели уговора

Документација

28.Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Услуга организације и поставке музејских изложби
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

29.Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

30.Март 2022
Предмет јавне набавке: Снабдевање електрчном енергијом

Одлука о додели уговора

Документација

16.Март 2022
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица
Закључен уговор

Одлука о додели уговора

Документација

17. Maрт 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

City Museum of Novi Sad © 2024.