(021) 6433-145

Јавне набавке

2023:

30. новембар 2023.

ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу чланa 75. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019),

Документација

29. новембар 2023.

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката (радови у простору водичке службе – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-17/2023

Документација

17. новембар 2023.

Куповина гарнишни, завеса и драперија за изложбени простор ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-5/2023

Документација

03. новембар 2023.

Електричарски радови ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-14/2023

Документација

03. новембар 2023.

Радови на крову ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-13/2023

Документација

03. новембар 2023.

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и Објеката (услуга пробијања каналица за опрему за видео надзор на плафону просторије изложбеног простора ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-15/2023

Документација

23. октобар 2023.

Штампање каталога изложбе „Печати беспућа“ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-16/2023

Документација

23. октобар 2023.

Замена стакала на Изложби ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-16/2023

Документација

23. октобар 2023.

Штампање каталога изложбе „Печати беспућа“ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-11/2023

Документација

23. октобар 2023.

Радови на крову ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-13/2023

Документација

Одлука о обустави целокупног поступка

28. септембар 2023.

План јавних набавки

Документација

Документација – I измена

21. јун 2023.

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈНОП 29-10/2023

Документација

Документација – I измена

Документација – II измена

23. мај 2023.

Услуга израда пројектно-техничке документације,  за адаптацију и санацију поткровља, кровне конструкције и  крова зграде Музеја Града Новог Сада  – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈНОП 29-9/2023

Документација

21. април 2023.

Услуга штампања пропагандног и рекламног материјала – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-8/ 2023

Документација

19. април 2023.

Услуге осигурања имовине и лица – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-6/ 2023

Документација

19. април 2023.

Набавка  електричне  енергије – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-1/ 2023

Документација

19. април 2023.

Услугe штампе – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП 29-7/2023

Документација

13. фебруар 2023.

Услугe зaштитe  имoвинe  и oбeзeбеђeњe пoслoвнoг прoстoрa – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки НБП  30-18/2023

Документација

Музеј града Новог Сада © 2021.