(021) 6433-145

Јавне набавке

2024:

04. јун 2024.

Документација за I измену јавне набавке услуга – Услуга рекламе и пропаганде (ред.бр. ЈНОП 41-10/2024)

Документација

30. мај 2024.

Документацију за јавну набавку услуга – Услуга рекламе и пропаганде (ред.бр. ЈНОП 41-10/2024)

Документација

14. мај 2024.

Одлуку о додели уговора за набавку Снабдевање електричном енергијом (ЈНОП 41-1/2024)

Документација

10. април 2024.

Јавна набавка услуге – Снабдевање електричном ергијом (ред.бр. ЈНОП 41-1/2024)

Документација

10. април 2024.

Обавештења о закљученом уговору за набавку Услуге осигурања имовине и лица ЈНОП 41-5/2024

Документација

25. март 2024.

Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања имовине и лица ЈНОП 41-5/2024

Документација

20. март 2024.

Одлука о додели уговора за услуге заштите имовине и обезбеђење пословног простора

Документација

12. март 2024.

Појашњења на достављени Захтев број 01-42-17/27-2024

Документација

11. март 2024.

Услуге осигурања (ред.бр. ЈНОП 41-5/2024)

Документација

11. март 2024.

Појашњења на достављени Захтев број 01-42-17/23-2024 од 11.03.2024. године

Документација

6. март 2024.

Појашњења на достављени Захтев број 01-17-42/10-2024 од 06.03.2024. године

Документација

27. фебруар 2024.

План јавних набавки за 2024. годину Музеја
Града Новог Сада,Петроварадин

Документација

26. фебруар 2024.

ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
42-19 2024

Документација

2023:

30. новембар 2023.

ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу чланa 75. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019),

Документација

29. новембар 2023.

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката (радови у простору водичке службе – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-17/2023

Документација

17. новембар 2023.

Куповина гарнишни, завеса и драперија за изложбени простор ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-5/2023

Документација

03. новембар 2023.

Електричарски радови ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-14/2023

Документација

03. новембар 2023.

Радови на крову ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-13/2023

Документација

03. новембар 2023.

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и Објеката (услуга пробијања каналица за опрему за видео надзор на плафону просторије изложбеног простора ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-15/2023

Документација

23. октобар 2023.

Штампање каталога изложбе „Печати беспућа“ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-16/2023

Документација

23. октобар 2023.

Замена стакала на Изложби ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-16/2023

Документација

23. октобар 2023.

Штампање каталога изложбе „Печати беспућа“ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-11/2023

Документација

23. октобар 2023.

Радови на крову ОТВОРЕН ПОСТУПАК ред.бр. ЈНОП 29-13/2023

Документација

Одлука о обустави целокупног поступка

28. септембар 2023.

План јавних набавки

Документација

Документација – I измена

21. јун 2023.

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈНОП 29-10/2023

Документација

Документација – I измена

Документација – II измена

23. мај 2023.

Услуга израда пројектно-техничке документације,  за адаптацију и санацију поткровља, кровне конструкције и  крова зграде Музеја Града Новог Сада  – ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈНОП 29-9/2023

Документација

21. април 2023.

Услуга штампања пропагандног и рекламног материјала – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-8/ 2023

Документација

19. април 2023.

Услуге осигурања имовине и лица – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-6/ 2023

Документација

19. април 2023.

Набавка  електричне  енергије – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП  29-1/ 2023

Документација

19. април 2023.

Услугe штампе – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки ЈНОП 29-7/2023

Документација

13. фебруар 2023.

Услугe зaштитe  имoвинe  и oбeзeбеђeњe пoслoвнoг прoстoрa – рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки НБП  30-18/2023

Документација

Музеј града Новог Сада © 2024.