(021) 6433-145

Одељења

Kонзервација и рестаурација

Конзерваторско - рестаураторска служба се бави конзервацијом и рестаурацијом музејских предмета; одређивањем услова за смештај музејских предмета; одређивањем услова за смештај музејских предмета у депоима‚ на излођжби и приликом транспорта;

Више
Одељење за археологију

Археолошка збирка Музеја Града Новог Сада обухвата бројне предмете материјалне и духовне културе из периода праисторије, римске доминације и средњег века. Они потичу са локалитета констатованих на подручју града и на територији која гравитира Новом Саду и Петроварадину, то јест са простора јужне Бачке и северних падина Фрушке Горе.

Више
Одељење за документацију и библиотека

У Одељењу за документацију води се документација за музејске предмете и то:
- Књига улаза (у коју се уносе музејски предмети прибављени откупом‚ поклоном и археолошким ископавањима) и
- Књига излаза (у коју се евидентирају позајмице музејских предмета другим установама ради излагања и презентације).

Више
Одељење за етнологију

Етнолошко одељење МГНС прикупља, обрађује, депонује и презентује предмете материјалне и духовне културе становника Новог Сада и насеља која му гравитирају, како из Бачке тако и из Срема. Разноврсни по материјалу, функцији и величини предмети датирају од краја 18. до половине 20. века.

Више
Одељење за историју

Одељење за историју Музеја Града Новог Сада бави се сакупљањем предмета везаних за друштвену‚ економску и политичку историју града Новог Сада‚ од најстаријих времена до данашњих дана.

Више
Одељење за културну историју

Одељење за културну историју Музеја града Новог Сада садржи збирке разноврсног карактера, са око 6000 музејских предмета који су прикупљени у последњих пет деценија.

Више
Одељење Завичајна галерија

Завичајна галерија је најмлађе одељење у Музеју Града Новог Сада. Настала је 1963. године у оквиру Одељења за културну историју, а статус посебног одељења у Музеју добила је 1978. године.

Више
Просветно - педагошка служба

Педагошко одељење организује и ради на реализацији облика и видова сарадње са васпитно-образовним установама на наставном плану и у ваннаставним активностима са циљем да музејски садржаји буду саставни део укупних васпитно-образовних утицаја.

Више

Музеј града Новог Сада © 2024.