(021) 6433-145

Odeljenja

Konzervacija i restauracija

Konzervatorsko-restauratorska služba se bavi konzervacijom i restauracijom muzejskih predmeta; određivanjem uslova za smeštaj muzejskih predmeta; određivanjem uslova za smeštaj muzejskih predmeta u depoima‚ na izlođžbi i prilikom transporta;

Više
Odeljenje za arheologiju

Arheološka zbirka Muzeja Grada Novog Sada obuhvata brojne predmete materijalne i duhovne kulture iz perioda praistorije, rimske dominacije i srednjeg veka. Oni potiču sa lokaliteta konstatovanih na području grada i na teritoriji koja gravitira Novom Sadu i Petrovaradinu, to jest sa prostora južne Bačke i severnih padina Fruške Gore.

Više
Odeljenje za dokumentaciju i biblioteka

U Odeljenju za dokumentaciju vodi se dokumentacija za muzejske predmete i to:
- Knjiga ulaza (u koju se unose muzejski predmeti pribavljeni otkupom‚ poklonom i arheološkim iskopavanjima) i
- Knjiga izlaza (u koju se evidentiraju pozajmice muzejskih predmeta drugim ustanovama radi izlaganja i prezentacije).

Više
Odeljenje za etnologiju

Etnološko odeljenje MGNS prikuplja, obrađuje, deponuje i prezentuje predmete materijalne i duhovne kulture stanovnika Novog Sada i naselja koja mu gravitiraju, kako iz Bačke tako i iz Srema. Raznovrsni po materijalu, funkciji i veličini predmeti datiraju od kraja 18. do polovine 20. veka.

Više
Odeljenje za istoriju

Odeljenje za istoriju Muzeja Grada Novog Sada bavi se sakupljanjem predmeta vezanih za društvenu‚ ekonomsku i političku istoriju grada Novog Sada‚ od najstarijih vremena do današnjih dana.

Više
Odeljenje za kulturnu istoriju

Odeljenje za kulturnu istoriju Muzeja grada Novog Sada sadrži zbirke raznovrsnog karaktera, sa oko 6000 muzejskih predmeta koji su prikupljeni u poslednjih pet decenija.

Više
Odeljenje Zavičajna galerija

Zavičajna galerija je najmlađe odeljenje u Muzeju Grada Novog Sada. Nastala je 1963. godine u okviru Odeljenja za kulturnu istoriju, a status posebnog odeljenja u Muzeju dobila je 1978. godine.

Više
Prosvetno - pedagoška služba

Pedagoško odeljenje organizuje i radi na realizaciji oblika i vidova saradnje sa vaspitno-obrazovnim ustanovama na nastavnom planu i u vannastavnim aktivnostima sa ciljem da muzejski sadržaji budu sastavni deo ukupnih vaspitno-obrazovnih uticaja.

Više

Muzej grada Novog Sada © 2024.