(021) 6433-145

Zbirka strane umetnosti

Zbirka strane umetnosti

Zbirka strane umetnosti, depandans Muzeja grada Novog Sada, nastala je zaveštanjem privatne kolekcije novosadskog lekara dr Branka Ilića, a za javnost je otvorena 1968. godine. Primer je vrednog kolekcionarskog rada u našoj sredini sa izborom dela zapadnoevropskog slikarstva i primenjene umetnosti od 15 do 20. veka. Od 440 poklonjenih slika i predmeta primenjene umetnosti za izlaganje su odabrani predmeti koji muzejskom posetiocu pružaju uvid u najobimniji muzejski fond strane umetnosti u našoj sredini. Istovremeno, brojnim primerima ova muzejska kolekcija pruža svojevrstan estetski doživljaj i instruktivna saznanja o umetničkim stilovima u prošlosti.

Najznačajniji i najvredniji deo zbirke su slikarska dela. Italijanska slikarska škola predstavljena je sa nekoliko vanrednih komada venecijanskih i severnoitalijanskih majstora iz epohe renesanse i baroka kao što su radovi Veronezove radionice, zatim dela Bonifacija dei Pitatija, Đ. B. Lanđetija, P. M. Tempeste, F. Albanija, A. Manjaska, S. Ričija i drugih. Flamansko-holandsko slikarstvo zastupljeno je sa nizom izvrsnih dela poznatih slikara 16. i 17. veka koji neguju alegorijski, religiozni, istorijski i pejzažni žanr (H. van Balen, F. Franken, K. de Vos, P. Klez, K. Molenar, F. Vuverman, J. van Hujsum). Ostale evropske slikarske škole takođe su zastupljene poznatim autorima (S. Burdon, F. Šampenj, I. K. Ajvazovski, P. Kitner i drugi) koji su delovali u periodu od 15. do 20. veka. Kolekcija likovnih dela obuhvata i manje grupe grafika, ikona i skulptura.

Vrlo atraktivan materijal u Zbirci predstavljaju dela primenjene umetnosti. Stilski nameštaj zastupljen je sa nekoliko autentičnih baroknih primeraka nemačkog i austrijskog porekla iz 18. veka i luksuznim salonskim nameštajnim celinama u stilu istoricizma iz 19. veka. Među brojnom srebrninom ističu se radovi bečkih i pariskih majstora kraja 18. i prve polovine 19. veka, a od porcelana prvenstveno su zastupljeni proizvodi manufaktura u Beču, Majsenu i manjih nemačkih radionica. Brojno manje, ali takođe vredne celine su predmeti od stakla, keramike, slonovače, bronze, zatim orijentalni tepisi i stilski satovi.

 

Muzej grada Novog Sada © 2024.