Српски - Ћирилица

Јавне набавке

2018:

 
 

9. Октобар 2018
Извештај, III Квартал - МГНС за 2018.
 

27. Јул 2018
Предмет јавне набавке: ОТКУП ПРЕДМЕТА

Одлука о додели
Обавештење о покретању
Позив
Конкурсна документација

 

9. Септембар 2018
Предмет јавне набавке: Услуга - Штампање каталога
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

2. Септембар 2018
Предмет јавне набавке: Санација и адаптација Спомен Збирке ЈЈ Змај у Сремској Каменици
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

27. Јул 2018
Предмет јавне набавке: Услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
Измена Конкурсне документације
Позив
Конкурсна документација

 

23. Јул 2018
Измена плана јавних набавки МГНС за 2018.
 

9. Јул 2018
Извештај, II Квартал - МГНС за 2018.
 

3. Maј 2018
Предмет јавне набавке: Услуга- Штампања часописа и публикација
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Одлука о додели - Партија 1
Одлука о додели - Партија 2
Измена Рока
Измена Конкурсне документације
Позив
Конкурсна документација

10. Април 2018
Извештај, I Квартал - МГНС за 2018.
 

23. Maрт 2018
Предмет јавне набавке: Oрганизација поставке изложбе
Обавештење о додели
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

20. Maрт 2018
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

02. Maрт 2018
Предмет јавне набавке: Снабдевање електричном енергијом
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

19. Фебруар 2018
План јавних набавки МГНС за 2018.