Јавне набавке

2021:

 
 

24. Maрт 2021
Предмет јавне набавке: Eлектрична енергија
Одлука о додели уговора
Позив
 

17. Maрт 2021
Предмет јавне набавке: Осигурање
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Измена Позива
Позив