Јавне набавке

2020:

 
 

8. Aвгуст 2020
Предмет јавне набавке:Услуге штампања публикација
Закључење уговора - партија 1
Закључење уговора - партија 2
Закључење уговора - партија 3
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 1
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 2
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 3
Позив
Конкурсна документација
 
 

13. Јул 2020
Извештај, II Квартал - МГНС за 2020.

11. Maј 2020
Предмет јавне набавке:Услуге чишћења просторија Музеја
Закључење уговора
Одлука о додели
I Измена конкурсне документације
Позив
Конкурсна документација

 

18. Maрт 2020
Предмет јавне набавке:Услуге осигурања имовине и лица
Закључење уговора
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

10. Maрт 2020
Предмет јавне набавке: Снабдевање електричном енергијом
Закључење уговора
Померање рока
Одговор на захтев
I Измена конкурсне документације
Позив
Конкурсна документација

 

20. Фебруар 2020
Предмет јавне набавке: Услуге ангажовања агенције
Закључење уговора
Одлука о додели
Позив
Конкурсна документација

 

18. Фебруар 2020
Предмет јавне набавке: Услуге организације и поставке изложбе
Закључење уговора - партија 1
Закључење уговора - партија 2
Закључење уговора - партија 3
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 1
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 2
Одлука о додели уговора за ЈЈНМВ партија 3
Позив
Конкурсна документација

23. Јануар 2020
План набавки МГНС за 2020.
 
 

10. Јануар 2020
Извршење плана набавки МГНС за 2019.
Извештај, IV Квартал - МГНС за 2019.