(021) 6433-145

Јавне набавке

2022:

10.Октобар 2022
Предмет јавне набавке: Услуге штампања
Документација

 

26.Август 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

27.Август 2022
Откуп музејских предмета преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку ППБОЈП 2/2022
Одлука о додели уговора

Документација


28.Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Услуга организације и поставке музејских изложби
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

29.Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

30.Март 2022
Предмет јавне набавке: Снабдевање електрчном енергијом

Одлука о додели уговора

Документација
 

16.Март 2022
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица
Закључен уговор

Одлука о додели уговора

Документација


17. Maрт 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Музеј града Новог Сада © 2021.