(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

Srpski svadbeni običaji u Vojvodini

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:MUZEJ GRADA NOVOG SADA
 • Glavni i odgovorni urednik: MSc. Vesna Jovičić
 • Tehničko uredništvo: Simulta, Novi Sad, Dizajn korica: Aleksandar Pribićević Dizajn, Prelom i elektronska obrada fotografija: Mara Torbica Jovanović
 • Autor kataloga:Dušanka Marković
 • Lektor:Ika Mitrović
 • Prevod:Agencija Lingua
 • Recezent:dr Vesna Marjanović
 • Fotografija:Radivoj Simonović, Slobodan Vukobratović, Feđa Kiselički, Mila Bosić, Dušanka Marković
 • Priprema i štampa:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Restauracija i konzervacija:Nevenka Bašić, Savo Gvozdenović, Aleksandar Janošev, Atila Hornok, Đorđe Lazić, Tamina Kesić
 • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
 • Tiraž:300
 • ISBN:978-86-7637-119-8

Muzej grada Novog Sada © 2024.