(021) 6433-145

Погледајте све публикације

Српски свадбени обичаји у Војводини

Преузмите публикацију
 • Издавач:МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
 • Главни и одговорни уредник:MSc. Весна Јовичић
 • Техничко уредништво: Simulta, Нови Сад; Дизајн корица: Александар Прибићевић Дизајн, Прелом и електронска обрада фотографија: Мара Торбица Јовановић
 • Аутор каталога:Душанка Марковић
 • Лектор:Ика Митровић
 • Превод:Агенција Lingua
 • Рецезент:др Весна Марјановић
 • Фотографија:Радивој Симоновић, Слободан Вукобратовић, Феђа Киселички, Мила Босић, Душанка Марковић
 • Припрема и штампа:ЈП Службени гласник, Београд
 • Рестаурација и конверзација:Невенка Башић, Саво Гвозденовић, Александар Јаношев, Атила Хорнок, Ђорђе Лазић, Тамина Кесић
 • Штампу омогућили:Управа за културу Града Новог Сада
 • Тираж:300
 • ISBN:978-86-7637-119-8

Музеј града Новог Сада © 2024.