(021) 6433-145

Преузмите публикацију
 • Издавач: Музеј града Новог Сада;
 • За идавача: MSc Весна Иковић
 • Техничко уредништво: Simulta, Нови Сад
 • Аутор каталога: Љиљана Лазић
 • Аутор изложбе: Љиљана Лазић
 • Лектор: Гордана Ђилас
 • Превод: Савa Ракић
 • Рецезент: др Вера Јовановић
 • Фотографија:Љубиша Савић, Павле Јовановић, Љиљана Лазић
 • Припрема и штампа: ЈП Службени гласник, Београд
 • Рестаурација и конверзација:мр Бранка Јанковић Кнежевић, Саво Гвозденовић, мр Атила Хорнок
 • Техничка реализација: техничка екипа МГНС
 • Тираж:300
 • ISBN: 978-86-7637-120-4

Музеј града Новог Сада © 2024.