(021) 6433-145

Преузмите публикацију
  • Издавач:Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4
  • За идавача: MSc Весна Иковић, директор
  • Аутор каталога:Др. ум. Горан Деспотовски, редовни професор
  • Кординатори изложбе: Ана Вртачник, стручни сарадник Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности
  • ISBN: 978-86-7637-137-2

Музеј града Новог Сада © 2024.