(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

Majstori Severa

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač: Muzej grada Novog Sada;
 • Za izdavača: MSc Vesna Iković
 • Tehničko uredništvo: Simulta, Novi Sad
 • Autor kataloga: Ljiljana Lazić
 • Autor izložbe: Ljiljana Lazić
 • Lektor: Gordana Đilas
 • Prevod: Sava Rakić
 • Recezent: dr Vera Jovanović
 • Fotografija: Ljubiša Savić, Pavle Jovanović, Ljiljana Lazić
 • Priprema i štampa: JP Službeni glasnik, Beograd
 • Restauracija i konzervacija:mr Branka Janković Knežević, Savo Gvozdenović, mr Atila Hornok
 • Tehnička realizacija:tehnička ekipa MGNS
 • Tiraž:300
 • ISBN: 978-86-7637-120-4

Muzej grada Novog Sada © 2024.