(021) 6433-145

Погледајте све публикације

Јерменска црква у Новом Саду

Преузмите публикацију
  • Издавач:Музеј града Новог Сада
  • За идавача:MSc Весна Јовичић
  • Стручни сарадници: Катарина Добрић, Душица Веселинов, Бабкен Симоњан Лектор: Бранка Лугоња
  • Аутор каталога:Ljiljana Lazić
  • Превод:Сава Ракић (енглески), Марија Бори (мађарски), Сања Панфилов (немачки), Љубомир Вујаклија (немачки), Томислава Јелић (латински), Тамина Кесић (италијански), Лејла Хабозијан (јерменски), Бабкен Симоњан (јерменски)
  • Фотографија:Феђа Киселички, Боривој Миросављевић, Бабкен Симоњан, Љиљана Лазић, Душица Веселинов, Александар Мишков, архива ПЗЗЗСК, архива „Magyar Szo“, архива ЈП Урбанизам
  • Дизајн и припрема за штампу: Вера Карић
  • Припрема и штампа:Службени гласник
  • Тираж:700
  • ISBN:978-86-7637-077-1

Музеј града Новог Сада © 2024.