(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

Jermenska crkva u Novom Sadu

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada
  • Za izdavača:MSc Vesna Jovičić
  • Stručni saradnici: Katarina Dobrić, Dušica Veselinov, Babken Simonjan Lektor: Branka Lugonja
  • Autor kataloga:Ljiljana Lazić
  • Prevod:Sava Rakić (engleski), Marija Bori (mađarski), Sanja Panfilov (nemački), Ljubomir Vujaklija (nemački), Tomislava Jelić (latinski), Tamina Kesić (italijanski), Lejla Habozijan (jermenski), Babken Simonjan (jermenski)
  • Fotografija:Feđa Kiselički, Borivoj Mirosavljević, Babken Simonjan, Ljiljana Lazić, Dušica Veselinov, Aleksandar Miškov, arhiva PZZZSK, arhiva „Magyar Szo“, arhiva JP Urbanizam
  • Dizajn i priprema za štampu: Vera Karić
  • Priprema i štampa:Službeni glasnik
  • Tiraž:700
  • ISBN:978-86-7637-077-1

Muzej grada Novog Sada © 2024.