(021) 6433-145

Go to all Exhibitions

Armenian Church in Novi Sad

Download publication
  • Publisher:Muzej grada Novog Sada
  • For publisher:MSc Vesna Jovičić
  • Stručni saradnici: Katarina Dobrić, Dušica Veselinov, Babken Simonjan Lektor: Branka Lugonja
  • Catalogue Author:Ljiljana Lazić
  • Translation:Sava Rakić (engleski), Marija Bori (mađarski), Sanja Panfilov (nemački), Ljubomir Vujaklija (nemački), Tomislava Jelić (latinski), Tamina Kesić (italijanski), Lejla Habozijan (jermenski), Babken Simonjan (jermenski)
  • Photography:Feđa Kiselički, Borivoj Mirosavljević, Babken Simonjan, Ljiljana Lazić, Dušica Veselinov, Aleksandar Miškov, arhiva PZZZSK, arhiva „Magyar Szo“, arhiva JP Urbanizam
  • Dizajn i priprema za štampu: Vera Karić
  • Press:Službeni glasnik
  • Circulation:700
  • ISBN:978-86-7637-077-1

City Museum of Novi Sad © 2024.