(021) 6433-145

Go to all Exhibitions

Serbian wedding customs in Vojvodina

Download publication
 • Publisher:MUZEJ GRADA NOVOG SADA
 • Editor in Chief: MSc. Vesna Jovičić
 • Tehničko uredništvo: Simulta, Novi Sad, Dizajn korica: Aleksandar Pribićević Dizajn, Prelom i elektronska obrada fotografija: Mara Torbica Jovanović
 • Catalogue Author:Dušanka Marković
 • Proofreading:Ika Mitrović
 • Translation:Agencija Lingua
 • Critic:dr Vesna Marjanović
 • Photography:Radivoj Simonović, Slobodan Vukobratović, Feđa Kiselički, Mila Bosić, Dušanka Marković
 • Press:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Restoration and conservation:Nevenka Bašić, Savo Gvozdenović, Aleksandar Janošev, Atila Hornok, Đorđe Lazić, Tamina Kesić
 • The printing was supported by:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
 • Circulation:300
 • ISBN:978-86-7637-119-8

City Museum of Novi Sad © 2024.