(021) 6433-145

WSCRoute Nabavke

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge prevođenja mobilne aplikacije, brend platforme i promotivnih materijala i usluga iznajmljivanja opreme za prevođenje za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.7.5.,6.2.1

Tenderska dokumentacija

NAZIV TENDERA:
Nabavka nabavke usluge štampe za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.4,5.6.5., 5.6.6., 5.6.7.,5.6.8.,5.7.7.

Tenderska dokumentacija

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge izrade Studije o znamenitim ženama u kulturi i nauci, usluge izrade strateškog dokumenta za formiranje turističke rute o znamenitim ženama u kulturi i nauci sa marketing menadžment modelom, i usluge izrade upitnika, intervjua i istraživačkih matriksa za brend platformu za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.2.1.,5.2.2.,5.7.3.

Tenderska dokumentacija

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge publiciteta, promocije i komunikacije za potrebe realizacije projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.1.5.6.2.5.6.3.5.6.9.
5.6.10-5.6.11.-5.7.3

Tenderska dokumentacija

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge keteringa za otvarajuću konferenciju i otvarajuću ceremoniju za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.3.1.

Tenderska dokumentacija

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge PRAG stručnjaka i eksternog finansijskog eksperta za izveštavanje i komunikaciju sa podizvođačima za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi:
dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.4.1., 5.4.2.

Tenderska dokumentacija

Muzej grada Novog Sada © 2021.