(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

Katalog: Slika

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4
  • Za izdavača: MSc Vesna Iković, direktor
  • Autor kataloga: Dr. um. Goran Despotovski, redovni profesor
  • Kordinatori izložbe: Ana Vrtačnik, stručni saradnik Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
  • ISBN: 978-86-7637-137-2

Muzej grada Novog Sada © 2024.