(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

PARALELNE BIOGRAFIJE SRBIJA / NEMAČKA

Preuzmite publikaciju
 • Sponzori projekta Organizacija MitOst, Udruženje prijatelja TU Berlin
 • Izdavač:Muzej Grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4
 • Za izdavača: MSc Vesna Iković, direktor
 • Glavni i odgovorni urednik: Olja Maglovski, lice ovlašćeno za zastupanje
 • Vodič projekta: Dr Klaudija Miler
 • Autor kataloga: Dr Ivana Pajić
 • Autor izložbe:Dr Klaudija Miler, Sandra Ratković, dr Ivana Pajić, mr Paul Gruber, dr Jelena Banjac – muzejski savetnik, istoričar umetnosti
 • Lektor: Msr Vikica Matić, msr Branka Zarifović
 • Prevod:Mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, msr Mirjana Zarifović Grković
 • Fotografija:Sandra Ratković
 • Intervjueri Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, Marija Berenike, Jonas Ibel, Liza Kliš, Feliks Mišen
 • Transkripcije Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, Marija Berenike, mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, dr Klaudija Miler
 • Priprema i štampa:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
 • Tehnička realizacija:Dizajn naslovne sranice Anđela Jovanović
 • Tiraž:300
 • ISBN:978-86-7637-129-7

Muzej grada Novog Sada © 2024.