(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada 12

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač: Muzej grada Novog Sada
  • Za izdavača: MSc Vesna Iković
  • Urednik: Dr Agneš Ozer
  • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
  • Tiraž: 300 primeraka
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Muzej grada Novog Sada © 2024.