(021) 6433-145

Погледајте све публикације

ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр.12

Преузмите публикацију
  • Издавач: Музеј града Новог Сада
  • За идавача: MSc Весна Иковић
  • Уредник: Др Агнеш Озер
  • Штампу омогућили:Управа за културу Града Новог Сада
  • Тираж:300 примерака
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Музеј града Новог Сада © 2024.