Српски свадбени обичаји у Војводини

Издавач: МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
Главни уредник: MSc. Весна Јовичић
Аутор: Душанка Марковић
Рецензент: др Весна Марјановић
Лектор: Ика Митровић
Фотографија: Радивој Симоновић, Слободан Вукобратовић, Феђа Киселички, Мила Босић, Душанка Марковић
Конзервација предмета: Невенка Башић, Саво Гвозденовић, Александар Јаношев, Атила Хорнок, Ђорђе Лазић, Тамина Кесић
Превод: Агенција Lingua
Техничко уредништво: Simulta, Нови Сад
Дизајн корица: Александар Прибићевић Дизајн,
Прелом и електронска обрада фотографија: Мара Торбица Јовановић
Штампа: ЈП Службени гласник, Београд
Тираж: 300
Штампање публикације омогућила:
Управа за културу Града Новог Сада
ISBN 978-86-7637-119-8