(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

PREDAVANJE: PORODICA PAVLA BELJANSKOG – DARODAVCI

U utorak, 2. avgusta (u 19 časova), u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada biće održano novo predavanje iz ciklusa „Darodavci novosadskih muzeja“. Kustoskinje Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Milica Orlović Čobanov i Jasmina Jakšić Subić posvetiće svoje izlaganje porodici Pavla Beljanskog kao darodavcima.

Zahvaljujući impresivnom kolekcionarskom poduhvatu Pavla Beljanskog, danas se u Novom Sadu nalazi jedna od najupečatljivijih zbirki srpske umetnosti prve polovine XX veka. Tragične porodične okolnosti ostavile su ga bez najbližih srodnika, te su sestrići Beljanskog, a potom i njihova deca, postali izvršitelji njegove volje i čuvari uspomene na njega. Malo je poznato da je celokupni Memorijal Pavla Beljanskog, prema želji darodavca, uspomena i na porodicu Beljanskog, čiji je on bio poslednji član. Poseban Ugovor potpisao je u ime porodice njegov sestrić Predrag Isaković 6. oktobra 1966. godine sa Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog, kojim je ostvarena želja Beljanskog da se iz njegove ostavine izdvoje nameštaj, slike, knjige i lični predmeti. Uz pomenute predmete poklonjen je i arhiv Beljanskog, koji obuhvata različitu prepisku sa umetnicima, diplomatama, potom fotografije, znamenja, mnogobrojne arhivalije koji nam omogućavaju da danas iščitavamo i tumačimo ne samo porodične odnose Beljanskog, prijateljstva sa umetnicima, diplomatama, drugim kolekcioarima, značajnim ličnostima vremena, već i da bolje sagledamo kontekst, upravo knjoz njihove lične opservacije. Pored tog osnovnog korpusa današnjeg Dokumentarnog fonda Spomen-zbirke Pavla Beljanskog koji je poklonjen 1966. godine, porodica Beljanskog nastavila je i u narednom periodu da poklanja predmete muzeju koji su bili u vezi sa diplomatom ili njegovom porodicom. Različite veze Pavla Beljanskog i njegove porodice s legatom, ali i drugim institucijama kulture biće deo predavanja kustosa Spomen-zbirke Pavla Beljanskog.

Muzej grada Novog Sada © 2024.