(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

POZIV ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

POZIV ZA DOSTAVLjANjE RADOVA ZA ČASOPIS GODIŠNjAK MUZEJA GRADA NOVOG SADA BR. 18

Poštovane koleginice i kolege,

Muzej grada Novog Sada priprema izdavanje 18. broja stručnog časopisa Godišnjak Muzeja grada Novog Sada.

S tim u vezi, pozivamo vas da uzmete učešće i dostavite stručni rad iz sledećih oblasti: arheologija, istorija, istorija umetnosti, etnologija i antropologija, konzervacija. Prednost u objavljivanju imaće tekstovi koji kroz navedene naučne oblasti  obrađuju teme vezane za kulturno nasleđe Novog Sada i oblasti koje mu gravitiraju. Rok za dostavljanje radova je 4. jul 2022. godine.

Uputstvo za pripremu tekstova pogledajte na linku:

https://museumns.rs/wp-content/uploads/2022/11/mgns_godisnjak_uputstvo_autorima.docx

 

Muzej grada Novog Sada © 2024.