(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

Izložba „Perkusioni pištolji i revolveri iz zbirke Vojnog muzeja“

Muzej grada Novog Sada biće domaćin izložbe „Perkusioni pištolji i revolveri iz zbirke Vojnog muzeja“ od 4. do 16.10.2017. Autor izložbe je Vuk Obradović, viši kustos.

Perkusioni sistem paljenja oružja predstavlja samo jednu od stepenica razvoja ručnog vatrenog oružja. Sagledavajući različite aspekte razvoja ovog sistema opaljenja moguće je pratiti i opšti tehnološki, društveni i politički napredak naše civilizacije. Ova činjenica posebno je interesantna kada znamo da je sistem paljenja oružja na kremen preovladavao čitavih 300 godina da bi tokom svega nekoliko godina bio gotovo potpuno zamenjen perkusionim sistemom. Do tada, novim idejama i konstrukcijama bile su potrebne decenije da bi bile prihvaćene i postale uobičajene. Sada su nove ideje prihvatane i realizovane gotovo odmah da bi vremenom mnogo njih bilo potisnuto boljim rešenjima i konstrukcijama.

Načini proizvodnje sve više napreduju od tradicionalnog, manufakturnog rada ka modernom industrijskom načinu proizvodnje. Nisko kvalifikovani radnici uz pomoć mašina pokretanih parom uspevaju proizvoditi kvalitetno oružje do tada neverovatnom brzinom i u ogromnim količinama. Serijski i gotovo masovno proizvedeno oružje postaje znatno jeftinije čineći ga dostupnijim širem sloju stanovništva. Novo osnovani fabrički pogoni privlačili su jeftinu radnu snagu što neposredno utiče na promenu društvenih okolnosti naročito u zapadanim, evropskim zemljama.

Ovom prilikom biće izloženo 35 najreprezantativnijih  i najznačajnijih primeraka perkusionih pištolja iz zbirke Vojnog muzeja. Izložbu prati katalog u formi android aplikacije za android uređaje koji je dostupan za preuzimanje na adresi:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tokioster.percussion

Svečano otvaranje izložbe biće u sredu 4. oktobra, u 19 časova, u Zbirci strane umetnosti, Dunavska 29. Izložbu će otvoriti mr Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Muzej grada Novog Sada © 2024.