(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

Izložba: „BRANKA JANKOVIĆ KNEŽEVIĆ. PORTRETI“

Muzej grada Novog Sada organizuje otvaranje izložbe „BRANKA JANKOVIĆ KNEŽEVIĆ. PORTRETI“. Autor izložbe je dr Jelena Banjac, istoričar umetnosti, muzejski savetnik.

U umetnosti Branke Janković Knežević jedan od glavnih motiva je portret. Tokom decenija svog stvaralačkog rada, uporedo sa ostalim temama i motivima koji su je pokretali na umetničku akciju, ostvarila je impozantnu galeriju predstava ljudskog lika koja broji na stotine dela. Realizovala ih je u različitim likovnim tehnikama – crtež, ulje na platnu, drvetu ili hartiji, kombinovana tehnika, kolaž, kamenina (glina), često u serijama i ciklusima. Brankini modeli su izabrane ličnosti iz njene okoline i društva, mnogi umetnici, intelektualci, književnici, mitološke ličnosti i likovi iz književnosti. Uvek je reč o ličnostima i likovima koji su u njenom životu imali važnu ulogu, a svojim delima uticali na formiranje autorkinih životnih i umetničkih stavova.

Na izložbi „Branka Janković Knežević. Portreti“ u Muzeju grada Novog Sada predstavljen je značajan deo bogatog stvaralačkog opusa novosadske umetnice. Muzejskoj publici je prikazan reprezentativan odbir autorkinih serija portreta, a među izabranim delima su zastupljene sve likovne tehnike u kojima se ona izražava. Izabrana ostvarenja sa motivom portreta prikazana na izložbi u Muzeju grada Novog Sada su nastala u vremenskom rasponu od četiri decenije. Odlikuje ih energičnost njihovog tvorca, iskrenost bez kompromisa i sklonost ka jednostavnom i istinitom sagledavanju stvarnosti.

Izložbu će otvoriti dr Irina Subotić.

Svečano otvaranje biće u ponedeljak, 1. februara u 19 časova, u Zbirci strane umetnosti, Dunavska 29.

Izložba će biti postavljena do 10. Marta 2016. godine.

Muzej grada Novog Sada © 2024.