(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

VOŽD KARAĐORĐE – OTAC SRBIJE

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Vojni muzej, Beograd
 • Za izdavača:MЅs Vesna Jovičić
 • Urednik:Dr Mirko Peković
 • Zahvaljujemo na saradnji koleginicama Vojnog muzeja višoj kustoskinji Ljubici Dabić, muzejskoj savetnici Anđeliji Radović i višoj kustoskinji Tatjani Marković iz Narodnog muzeja Šabac
 • Autor kataloga:Gordana Bulović, Mirko Peković
 • Autor izložbe:Gordana Bulović, Mirko Peković
 • Lektor:Simulta, Novi Sad
 • Recezent:Branko Bogdanović
 • Fotografija:Feđa Kiselički
 • Priprema i štampa:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Restauracija i konzervacija:Potkrajac Željko
 • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
 • Tehnička realizacija: Đorđe Lazić Ćapša, Savo Gvozdenović, Dragana Stojanović
 • Tiraž:300 primeraka
 • ISBN:978-86-7637-113-6

Muzej grada Novog Sada © 2024.