(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

RATNI dnevnik Eugena Savojskog

Preuzmite publikaciju
  • Trista godina bitke kod Petrovaradina : 1716-2016
  • Priređivač: Gordana Bulović
  • Izdavač:Muzejgrada Novog Sada
  • Godina i broj strana:2017, 96 str. : ilustr. ; 30 cm
  • Evgenije Savojski (1663-1736) Bitka kod Petrovaradina 1716 COBISS.SR-ID 314895879
  • Priprema i štampa:Cicero, Beograd
  • Tiraž:500 primeraka
  • ISBN:978-86-7637-098-6

Muzej grada Novog Sada © 2021.