(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

STARA DOBRA PISAĆA MAŠINA

Preuzmite publikaciju
  • избор из колекције Ендреа Халаса
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, 2017
  • Autor kataloga:Divna Gačić, Marijana Ratkelić Lazić
  • Fotografija:Feđa Kiselički
  • Priprema i štampa:Beograd : Službeni glasnik
  • Tiraž:200
  • ISBN:978­86­7637­114­3

Muzej grada Novog Sada © 2024.