(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

ARHEOLOŠKO NASLEĐE SREMSKIH KARLOVACA

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:MUZEJ GRADA NOVOG SADA
 • Za izdavača:MSc Vesna Jovičić
 • Stručni konsultant dr Vera Bogosavljević Petrović
 • Autor kataloga:Divna Gačić
 • Autor izložbe:Divna Gačić
 • Lektor:Branka Lugonja
 • Prevod:Prevod rezimea na engleski Snežana Kovačić
 • Recezent:Marija Jovanović
 • Fotografija:Feđa Kiselički, Vladimir Červenka
 • Priprema i štampa:CICERO – BEOGRAD
 • Restauracija i konzervacija:Tamina Kesić, Đorđe Lazić Ćapša, Ištvan Pečkai Kovač
 • Tehnička realizacija:Saradnik na izložbi Nadežda Savić Postavka izložbe Đorđe Lazić Ćapša i tehnička ekipa MGNS
 • Tiraž:200
 • ISBN:978-86-7637-099-3

Muzej grada Novog Sada © 2024.