(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

POVLAČENJE IZ SRBIJE (oktobar – decembar 1915.)

Preuzmite publikaciju
 • POVLAČENJE IZ SRBIJE (oktobar - decembar 1915.) Luj L. Tomson
 • Priredili: Branislav Stanković Mirko Peković Gordana Bulović
 • Izdavač:Narodni muzej Šabac, Muzej grada Novog Sada
 • Za izdavača:Marko Bingulac, Vesna Jovičić
 • Urednik:dr Mirko Peković
 • Likovno-grafički urednik: mr Nebojša Kujundžić
 • Lektor:Irina Nešić
 • Prevod:Milisav A. Ivanišević
 • Recezent:dr Dušan T. Bataković
 • Fotografija:Rista Marjanović privatna zbirka Vasa Eškičević skice ROMS M. 10.449
 • Tiraž:500 primeraka
 • ISBN:978-86-7637-095-5

Muzej grada Novog Sada © 2024.