(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

DR BRANKO ILIĆ – Život posvećen umetnosti

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:Muzej grada Novog Sada
 • Za izdavača:MSc Vesna Jovičić
 • Autor kataloga:Ljiljana Lazić
 • Autor izložbe:Ljiljana Lazić
 • Lektor:mr Milena Leskovac
 • Prevod:Sava Rakić, Ljubica Jankov
 • Recezent:dr Vera Jovanović
 • Fotografija:Ljubiša Savić, Pavle Jovanović, Nikola Stojanović, Feđa Kiselički, Ljiljana Lazić
 • Priprema i štampa:Cicero, Beograd
 • Restauracija i konzervacija:mr Branka Janković-Knežević, Savo Gvozdenović, Đorđe Lazić
 • Tehnička realizacija:Tehnička ekipa MGNS, Multidizajn, Rebel Creative
 • Tiraž:300
 • ISBN:978-86-7637-094-8

Muzej grada Novog Sada © 2021.