(021) 6433-145

Погледајте све публикације

ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СРБИЈЕ (oктобар – децембар 1915.)

Преузмите публикацију
 • ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СРБИЈЕ (oктобар - децембар 1915.) Луј Л. Томсон
 • Приредили: Бранислав Станковић Мирко Пековић Гордана Буловић
 • Издавач:Народни музеј Шабац, Музеј града Новог Сада
 • За идавача:Марко Бингулац, Весна Јовичић
 • Уредник:др Мирко Пековић
 • Ликовно-графички уредник: мр Небојша Кујунџић
 • Лектор:Ирина Нешић
 • Превод:Милисав А. Иванишевић
 • Рецезент:др Душан Т. Батаковић
 • Фотографија:Риста Марјановић приватна збирка Васа Ешкичевић скице РОМС М. 10.449
 • Тираж:500 примеракa
 • ISBN:978-86-7637-095-5

Музеј града Новог Сада © 2024.