(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

Slikar Prve srpske armije VASA EŠKIĆEVIĆ

Preuzmite publikaciju
 • Zahvaljujemo na saradnji porodici Jeftić i kolekcionarima
 • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Vojni muzej, Beograd, Srpska čitaonica u Irigu
 • Za izdavača:MЅs Vesna Jovičić
 • Godina i broj strana:2017
 • Urednik:Dr Mirko Peković
 • Dizajn i priprema: Mara Torbica Jovanović Dizajn korice: Aleksandar Pribićević
 • Autor kataloga:Gordana Bulović, Mirko Peković
 • Autor izložbe:Gordana Bulović, Mirko Peković
 • Lektor:Lidija Mustedanagić
 • Recezent:dr Mihael Antolović
 • Fotografija:Feđa Kiselički
 • Priprema i štampa:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada Novi Sad
 • Tehnička realizacija:Đorđe Lazić Ćapša, Savo Gvozdenović, Dragana Stojanović
 • Tiraž:300
 • ISBN:978-86-7637-118-1

Muzej grada Novog Sada © 2024.