(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

Kapije i ambijenti Gibraltara na Dunavu

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4
 • Za izdavača:MSc Vesna Jovičić, direktor
 • Tehničko uredništvo: Simulta, Novi Sad
 • Autor kataloga:Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
 • Lektor:Gordana Đilas
 • Recezent:Miloš Arsić, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
 • Fotografija:Feđa Kiselički
 • Priprema i štampa:JP Službeni glasnik, Beograd
 • Štampu omogućili:Uprava za kulturu grada Novog Sada
 • Tiraž: 300 primeraka
 • ISBN:978-86-7637-115-0

Muzej grada Novog Sada © 2021.