(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

SVE ĆE TO NAROD POZLATITI

Preuzmite publikaciju
 • Tekst u katalogu je preveden i na Brajevo pismo, prilagođen slepim i slabovidim osobama.
 • Izdavač:Narodni muzej Šabac, Vojni muzej, Beograd, Muzej grada Novog Sada
 • Za izdavača:Marko Bingulac
 • Urednik: Dr Mirko Peković
 • Postavka izložbe Dušan Pešić
 • Autor kataloga:Branislav Stanković, Mirko Peković, Gordana Bulović
 • Autor izložbe:Branislav Stanković, Mirko Peković, Gordana Bulović
 • Lektor: Lidija Mustedanagić
 • Prevod:Irina Nešić, Marijana Jovelić
 • Recezent: Mihael Antolović
 • Fotografija: Muzejski fondovi
 • Priprema i štampa: Grafika, Šabac; Savez slepih Srbije, Beograd
 • Restauracija i konzervacija: Saša Glišić
 • Štampu omogućili:Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
 • Tiraž:300 primeraka

Muzej grada Novog Sada © 2024.