(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

Jovan Soldatović: dela iz fonda Zavičajne galerije

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4
  • Za izdavača:MSc Vesna Iković, direktor
  • Autor kataloga:Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
  • Autor izložbe:Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
  • Fotografija:Feđa Kiselički, Ljubiša Savić
  • Štampu omogućili:Uprava za kulturu grada Novog Sada
  • Tiraž:400
  • ISBN:978-86-7637-143-3

Muzej grada Novog Sada © 2024.