(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

GODIŠNJAK MUZEJA GRADA NOVOG SADA, br.11

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada
  • Glavni i odgovorni urednik:MSc Vesna Jovičić
  • Urednik:Dr Jelena Banjac
  • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
  • Tiraž: 250 primeraka
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Muzej grada Novog Sada © 2024.