(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada 13-14

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada
  • Glavni i odgovorni urednik:MSc Vesna Iković
  • Urednik:Dr Agneš Ozer
  • Štampu omogućili:Uprava za kulturu Grada Novog Sada
  • Tiraž:300 primeraka
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Muzej grada Novog Sada © 2024.