(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

Izložba: ROTARI KLUB NOVI SAD (1929–2019)

Muzej grada Novog Sada priređuje izložbu pod nazivom Rotari klub Novi Sad (1929–2019) povodom 90 godina od osnivanja Rotari kluba u Novom Sadu.

Rotari klub u Novom Sadu osnovan je 12. oktobra 1929, a njegovi članovi bili su ugledni Novosađani. Klub je primljen u članstvo međunarodne Rotari organizacije (Rotary Internacional) 2. januara 1930. pod rednim brojem 3258, potom je 25. maja 1930. godine čarterovan na zajedničkoj ceremoniji koja je priređena na Paliću za klubove iz Subotice, Novog Sada i Osijeka. Odmah po osnivanju postavljene su osnovne smernice u radu Kluba, kojih su se članovi pridržavali i tokom sledećih godina: humanitarni rad, rad na edukaciji putem referata i predavanja i upoznavanje sa ostalim jugoslovenskim rotari klubovima. Članovi su bili vrlo aktivni, učestvovali su u brojnim akcijama i distriktnim konferencijama. Iz ovog Kluba potekao je i dr Vladimir Belajčić, jedan od guvernera 77. distrikta.

Posebnu pažnju novosadski rotarijanci pridavali su predavanjima i referatima, koji nisu bili posvećeni samo temama iz rotarijanskog pokreta, već i temama iz drugih oblasti: privrede, književnosti, javne nastave, higijene i drugo. Zahvaljujući časopisu Jugoslovenski rotar, koji je objavljivan od 1933. do 1941. godine, znamo za većinu odabranih tema, kao i imena rotarijanaca koji su o njima govorili.

Rotari klub Novi Sad prestao je sa radom u proleće 1941, kada je počeo Drugi svetski rat, a obnovio ga je tek 1993. godine.

Otvaranje: u utorak, 1. oktobra 2019.
Mesto: Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, Novi Sad
Izložbu otvara: gospođa Ljiljana Lainović, guvernerka Distrikta 2483
Trajanje izložbe: 1 – 25. oktobar 2019. godine.

Muzej grada Novog Sada © 2024.