(021) 6433-145

Nazad na sve vesti

IZLOŽBA: POČECI INFOMACIONIH TEHNOLOGIJA U NOVOM SADU

IZLOŽBA POČECI INFOMACIONIH TEHNOLOGIJA U NOVOM SADU U KONTEKSTU OPŠTE ISTORIJE RAZVOJA KOMPJUTERA

Muzej grada Novog Sada ima zadovoljstvo da vas obavesti o otvaranju izložbe Počeci informacionih tehnologija u Novom Sad u kontekstu opšte istorije razvoja kompjutera, prve izložbe sa ovakvom tematikom u Novom Sadu. Autor izložbe, kataloga, kao i prateće veb prezentacije je Atila Hornok, kustos istoričar. Izložba će biti postavljena u Atrijumu Muzeja grada Novog Sada na Petrovaradinskoj tvrđavi. Svečano otvaranje je zakazano za petak, 18. mart u 19 časova.

Izložba se sastoji iz nekoliko segmenata. Izabrani predmeti u prvom delu prate razvoj informacionih tehnologija u svetu, od početka računanja, preko prvih kalkulatora do izuzetnih izuma 20. veka. U ovom delu postavke posebna pažnja je poklonjena „pionirima“ kompjuterskog doba, ljudima koji su svojim pronalascima, teoretskim i praktičnim, promenili tok istorije. Drugi deo izložbe je posvećen istorijatu razvoja informacionih tehnologija u Novom Sadu. Za ovaj segment postavke upotrebljena je, do sad nedostupna ili slabo dostupna, dokumentacija, kao i autentični predmeti korišćeni u prvom Elektronskom računarskom centru. Popularno nazvan ERC je tokom 70-ih godina 20. veka. imao za cilj da revolucionarno unapredi upravljanje Gadom i njegovim resursima, kao i da olakša svakodnevni život Novosađana. Na ovaj način autor izložbe je pokušao da rasvetli jedan deo novije istorije grada  koji do sada nije bio poznat široj javnosti.

Na izložbi su takođe izloženi radovi novosadskog slikara Milana Kešelja, iz cilusa Dobar dan, komunikacijo, nastali u periodu od 1993. do 2002. godine, inspirisani razvojem komunikacionih tehnologija. Posetioci će biti u prilici da na izložbi pogledaju i tri kratka dokumntrana filma o počecima informacionih tehnologija u Vojvodini, koji se čuvaju u Arhivi RTV Vojvodine.

Posebnu atraktivnost izložbe čine njeni interaktivni sadržaji, kao i mogućnost da korišćenjem, namenski kreirane, veb prezentacije, svaki posetilac interpretira izložene predmete na svoj način i da je tako obogati vlastitim znanjima i iskustvima.

Ova nesvakidašnja muzejska izložba je svojevrstan omaž svim pojedincima koji su sačuvali predmete i dokumenta iz oblasti informatike Grada, prepoznali ih kao kulturno-istorijsko nasleđe i omogućili Muzeju grada Novog Sada da ih stručno obradi i prezentuje.

Link za veb prezentaciju izložbe: http://nsit.museumns.rs

    Više o izložbi

Ideja za izložbu Počeci informacionih tehnologija u Novom Sadu u kontekstu opšte istorije razvoja kompjutera, nastala je kada smo jednom prilikom u depou Muzeja grada Novog Sada videli delove starog „mejnfrejm kompjutera“ iz prvog novosadskog Elektronskog računarskog centra, među Novosađanima poznatijeg pod skraćenim imenom ERC. Susret sa ovim, svojevremeno istinskim čudom tehnike koje je, naravno, danas samo deo istorije, poslužio nam je kao inspiracija za izložbu koja bi vratila njene posetioce u ne tako davnu prošlost, u vreme bezbrižnih sedamdesetih godina prošlog veka kada je globalna „IT revolucija“ bila tek u povoju.

Uvažavajući značaj globalne pojave kakva je IT revolucija na naše vreme i svakodnevicu, savremena nauka, od istorije informatike do sociologije, psihologije ili filozofije medija, u sve većoj meri posvećuje pažnju fenomenu razvoja i uspona informacionih tehnologija. Stoga nije ni čudo da su širom sveta u najuglednijim muzejima prisutne zbirke i izložbe koje su posvećene „njegovom veličanstvu“ kompjuteru. Zahvaljujući ovoj izložbi Novi Sad u tom pogledu nije izuzetak. Tim pre, jer je upravo Novi Sad u svoje vreme bio jedan od prvih centara informacionih tehnologija u socijalističkoj Jugoslaviji. Konačno, ova izložbe, njeni eksponati i prateći katalog osmišljeni su kao muzeološki praznik za oči najšire publike koja će imati priliku da se upozna sa opštim pregledom razvoja sveta kompjutera. Pored toga, poduhvat je istovremeno i omaž i svedočanstvo posvećeno Novom Sadu i njegovom civilizacijskom razvoju, njegovim institucijama i ljudima – naučnicima i vizionarima – koji su svoj grad uneli na svetsku kartu razvoja informacionih tehnologija.

Atila Hornok, autor

Muzej grada Novog Sada © 2024.