(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

SRPSKI SANITET 1914 – 1918.

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Vojni muzej, Beograd, Narodni muzej Šabac
  • Za izdavača:MЅs Vesna Jovičić
  • Urednik:Dr Mirko Peković
  • Autor kataloga:Gordana Bulović, Mirko Peković, Branislav Stanković
  • Autor izložbe:Gordana Bulović, Mirko Peković, Branislav Stanković
  • Štampu omogućili:Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
  • ISBN:978-86-7637-087-0

Muzej grada Novog Sada © 2024.