(021) 6433-145

Pogledajte sve publikacije

ČOVEK I ZDRAVLЈE

Preuzmite publikaciju
 • Izdavač:Muzej grada Novog Sada, Tvrđava 4, Petrovaradin
 • Za izdavača:MSc. Vesna Jovičić, direktor
 • Tekst:Praistorijski medicinski instrumenti i pribor u Srbiji Dragan Jacanović
 • Godina i broj strana:2014. 156str.
 • Urednik:Dr Mirko Peković
 • Autor kataloga:Antika, Srednji vek, Apoteke i Jugodent Gordana Bulović
 • Autor izložbe:Gordana Bulović, kustos istoričar Radovan Bunardžić, muzejski savetnik, arheolog
 • Lektor:Mr Lidija Mustedanagić
 • Recezent:Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije
 • Fotografija:Feđa Kiselički, Nebojša Milijašević
 • Tehnička realizacija:Dragana Stojanović, Anamarija Pfaf, Laura Kljajić, Jelica Blečić, Milan Sujić, Savo Gvozdenović, Đorđe Lazić, Ištvan Pečkai
 • Tiraž:300
 • ISBN:978-86-7637-085-6

Muzej grada Novog Sada © 2024.