ПАРАЛЕЛНЕ БИОГРАФИЈЕ СРБИЈА / НЕМАЧКА

Издавач
Музеј Града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4
www.museumns.rs

За издавача
MSc Весна Иковић, директор

Главни и одговорни уредник
Оља Магловски, лице овлашћено за заступање

Аутор каталога
Др Ивана Пајић

Аутори изложбе
Др Клаудија Милер, Сандра Ратковић, др Ивана Пајић, мр Паул Грубер, др Јелена Бањац – музејски саветник, историчар уметности

Водич пројекта
Др Клаудија Милер

Уметничке фотографије
Сандра Ратковић

Интервјуери
Милица Давидовић, Анђела Јовановић, Милица Лалић, Ана Милешевић, Маја Најдановић, мр Паул Грубер, др Ивана Пајић, Марија Беренике, Јонас Ибел, Лиза Клиш, Феликс Мишен

Транскрипције
Милица Давидовић, Анђела Јовановић, Милица Лалић, Ана Милешевић, Маја Најдановић, Марија Беренике, мр Паул Грубер, др Ивана Пајић, др Клаудија Милер

Превод
Мр Паул Грубер, др Ивана Пајић, мср Мирјана Зарифовић Грковић

Лектор
Мср Викица Матић, мср Бранка Зарифовић

Спонзори пројекта
Организација MitOst, Удружење пријатеља ТУ Берлин

Припрема и штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Дизајн насловне странице
Анђела Јовановић

Тираж 300

ISBN 978-86-7637-129-7
Публиковање каталога и реализацију изложбе омогућила је Управа за културу Града Новог Сада