Мајстори Севера

Издавач:
Музеј града Новог Сада;

За издавача:
MSc Весна Иковић

Аутор каталога и изложбе:
Љиљана Лазић

Рецензент:
др Вера Јовановић

Лектор:
Гордана Ђилас

Преводилац:
Савa Ракић

Техничко уредништво:
Simulta, Нови Сад

Фотографије:
Љубиша Савић, Павле Јовановић, Љиљана Лазић

Рестаурација и конзервација:
мр Бранка Јанковић Кнежевић, Саво Гвозденовић, мр Атила Хорнок

Техничка реализација изложбе:
техничка екипа МГНС

Припрема и штампа каталога:
ЈП Службени гласник, Београд

Тираж: 300

ISBN:
978-86-7637-120-4