КОЛЕКЦИЈА УНИКАТНЕ КЕРАМИКЕ

Издавач
Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4

За издавача
MSc Весна Јовичић, директор

Аутор
Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности

Лектор
Гордана Ђилас

Превод
Сава Ракић

Фотографија
Феђа Киселички, мр Владимир Червенка

Конзервација и рестаурација
Тамина Кесић, Саво Гвозденовић

Припрема и штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Техничко уредништво
Simulta
, Нови Сад

Тираж
300

ISBN
978-86-7637-116-7

Публиковање каталога и реализацију изложбе омогућила је Управа за културу града Новог Сада