Са варадинских рапортних карата: Петар Ћурчић

Аутор: др Јелена Бањац
2014. 80 стр.
ISBN 978-86-7637-078-8