(021) 6433-145

Погледајте све публикације

Франц Шамс – Историја Срема и Петроварадина

Преузмите публикацију
  • Историја Срема и Петроварадина = Topographische Beschreibung von Peterwardein und seinen Umgebungen: ein Beytrag zur Landeskunde Syrmiens / Франц Шамс, Franz Schams; - Фототипско изд.: Pesth : Hartleben, 1820.
  • Издавач:Музеј града Новог Сада
  • За идавача:Управа за заједничке послове покрајинских органа, Одсек штампарија ). – 255 стр. : илустр. ; 30 cm. – ( Едиција Петроварадин ; св. 1 )
  • Година и број страна:2013
  • Уредник:Life and work of Franz Schams / Gordana Bulović.
  • Превод:превод са немачког Јован Валрабенштајн
  • Фотографија:Феђа Киселички, Небојша Милијашевић
  • Тираж:1000
  • ISBN:978-86-7637-072-6

Музеј града Новог Сада © 2024.