(021) 6433-145

Vidi sve pubikacije

NADEŽDA PETROVIĆ

Preuzmite publikaciju
  • Izdavač: 2007, ilustracije u boji, 17 str.
  • Urednik:Ljubica Miljković, Saradnik: mr Jelena Banjac
  • ISBN:86-7637-043-6

Muzej grada Novog Sada © 2021.